Aldrin Bentura volgt Esther Hagendoorn op als raadslid in Baarn.Aldrin is geen onbekende in de raad: van 2010 tot 2014 was hij steunfractielid en van 2014 tot 2018 raadslid. Estheris campagnemanager en

Raadslid Esther Hagendoorn (D66) is kandidaat voor de Provinciale Staten en verlaat om die reden de gemeenteraad van Baarn. In haar ontslagbrief aan de burgemeester kondigt ze haar vertrek aan per 1

Esther Hagendoorn hoopt op een verkiesbare plaats voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Utrecht. De leden van D66 bepalen via e-voting de lijstvolgorde. Esther is raadslid in Baarn en heeft

Jelle Jonkers, fractievoorzitter van D66 Baarn, sprak gisteren tijdens de Algemene Beschouwingen zijn tevredenheid uit over de Perspectiefnota. Veel onderwerpen waar D66 Baarn zich sterk voor maakt, en die speerpunten waren tijdens

D66 maakt weer onderdeel uit van de coalitie. Dat betekent dat Theo Stroo zijn wethouderschap kan voortzetten. Zijn portefeuille bestaat uit Energietransitie, Financiën, Vastgoed, Kunst en Cultuur, Onderwijs, P&O, Inkoop, ICT, Communicatie&Dienstverlening.

D66 maakt ook de komende raadsperiode deel uit van de coalitie. We zijn erg blij dat Theo Stroo opnieuw tot wethouder is gekozen. Nu hij weer lid is van het college, draagt

Baarn klimaatneutraal in 2030. Dat klinktver weg, maar is al over twaalf jaar.D66 wil een ambitieus programma vooreen gezond en groen Baarn. Zodat onsdorp aantrekkelijk is voor iedereen die hier woont en

Deel ons!

Close

Klik op onderstaande knoppen om ons te volgen.