Eind vorig jaar kondigde het college een voor komende zomer geplande renovatie aan van twee op Sportpark Ter Eem gelegen kunstgrasvelden. Getriggerd door een uitzending van Zembla (sept. 2018), waarin zichtbaar werd

In december 2017 meldde het raadsvoorstel over de verplaatsing van het aan de Drakenburgerweg gelegen Gasontvangstation, dat uit bodemmonsters was gebleken dat de grond onder en nabij de Belt ernstig was vervuild.

In januari stond het actieprogrammaEen tegen eenzaamheid Baarn 2019-2022op de raadsagenda. Dat programma kwam tot stand in aansluiting op de landelijke campagneEén tegen eenzaamheiden een aanpikkende motie van de PvdA. Tijdens de

Eenzaamheid…

De BOP heeft vorig jaar geen steun gegeven aan de motie ‘Actieplan eenzaamheid bestrijden’. Niet omdat wij ontkennen dat eenzaamheid in Baarn voorkomt, maar omdat wij vreesden dat zo’n actieplan vooral zou

Sinds de oprichting van de Staatskundig Gereformeerde Partij (SGP) in 1918 houdt men daar vast aan een bevindelijk gereformeerde lijn. Zo gelooft men in die kringen rotsvast in de onfeilbaarheid van het

Op Sportpark Ter Eem worden volgend jaar de toplagen van twee kunstgrasvelden vervangen. In overleg met Seste, de stichting die verantwoordelijk is voor het beheer van de op het sportpark gelegen voetbalvelden,

Deel ons!

Close

Klik op onderstaande knoppen om ons te volgen.