De vergadering 'besluit in de raad' van mei vindt plaats op woensdag 27 mei vanaf 20.00 uur. De gemeenteraad vergadert digitaal via een speciale applicatie. De agenda vindt u op https://baarn.raadsinformatie.nl/.

In deze tijden waarin mensen meer thuis zitten, zien afvalinzamelaars dat de hoeveelheid huishoudelijk afval toeneemt. Ook zien gemeentes door heel Nederland dat meer afval naast afvalcontainers en prullenbakken of zelfs midden

Om nog vóór het komende zomerreces een besluit te nemen over het voorontwerp bestemmingsplan voor Paleis Soestdijk, komt de Baarnse gemeenteraad in de maand juli een aantal maal extra bij elkaar om

Deel ons!

Close

Klik op onderstaande knoppen om ons te volgen.